Nylars kirke
Kirkevej 10k
Nylars
3720 Åkirkeby
Nylars sogn (Vestermarie - Nylars pastorat)
Bornholms provsti
Københavns stift 

Kirkebogsførende sognepræst og begravelsesmyndighed
Lisbeth Ravn Bolin
Vestermarievej 41
Vestermarie
3700 Rønne
Tlf. 56 99 90 03  / 29 39 39 87
e-mail: lisbo@km.dk

Sognepræsten er på barsel fra 18/6 til 4/12. I barselsperioden er Aaker sogn begravelsesmyndighed og kirkebogsførende.
Aaker kan kontaktes på tlf. 56 97 41 03 eller mail: bifr@km.dk

Konstitueret sognepræst i barselsperioden er Lars Ulrich Kofoed.
Lars Ulrich Kofoed kan kontaktes vedrørende kirkelige handlinger eller samtale på tlf: 56 99 90 03 / 29 39 39 87
eller mail: luk@km.dk

Graver 
Svend Grenaa
Nylars kirkegård
Kirkevej 10 k, Nylars
3720 Åkirkeby
Tlf: 40 42 59 14
Træffes bedst telefonisk tirsdag til fredag 12.00-12.30

Organist
Tove Rønne
Tlf. 56 95 34 67
e-mail: tr@dukamail.dk

Mandag er kirkepersonalets fridag.

 
Kirkens åbningstider:
1. april til 30. september kl. 8-18
1. oktober til 31. marts kl. 8-15.30
Kirken lukkes for turistbesøg i forbindelse med kirkelige handlinger
.

Ønskes en guidet tur i kirken og på kirkegården kan gravermedhjælper Carsten Rolsted kontaktes på tlf. 51 89 36 14