Dåb, bryllup, begravelse: Kontakt præsten for en aftale

 

Konfirmation: Hvert år afholdes konfirmation på Kristi Himmelfartsdag kl. 10.30

Konfirmation 2018 Næste år afholdes konfirmation i Vestermarie Kirke Store Bededag, den 27. april. I Nylars Kirke er der konfirmation Kristi Himmelfartsdag, den 10. maj. Da præsteembedet for tiden er ledigt, foregår indskrivningen til konfirmationsforberedelsen i år på en lidt alternativ måde. De, der ønsker at blive konfirmeret i én af de to kirker, bedes sende en mail til sognepræsten i Aakirkeby, Birgit Friis, på adressen bifr@km.dk I mailen, som skal være Birgit Friis i hænde senest 31. august, oplyses konfirmandens navn og cpr. nr. samt navnet på den kirke, konfirmationen skal foregå i. Konfirmationsforberedelsen forventes at begynde i den første uge af oktober, men nærmere oplysninger herom vil blive udsendt, når den nye præst er ansat.

Birgit Friis