Menighedsrådsformand 
Ellen Andersen 
Bøgevej 9 
Nylars
3720 Åkirkeby 
tlf 23 98 68 44 
ellen.nylars@gmail.com

Næstformand / Kirkeværge
Birgitte Ekstrøm
Kirkevej 27
3720 Åkirkeby
Tlf: 23 96 60 57


Kasserer
 
Jens Georg Hansen 
Rønnevej 105 
Nylars
3720 Aakirkeby 
Tlf: 56 97 21 73 
jghnylars@hansen.mail.dk 

 

Kirkeværge 
Birgitte Ekstrøm 
Kirkevej 27 
Nylars
3720 Aakirkeby 
Tlf. 56 97 21 34

Kurt Nielsen
Rønnevej 118
Nylars
3700 Rønne

Lonny Grønbech
Slugten 10
Aranger
3700 Rønne